Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

"Dobre spotkanie" w Przysieku

Środowiskowy Dom Samopomocy pozdrawia serdecznie z Przysieka! Nasi wzięli udział w spotkaniu integracyjnym „Dobre spotkanie”, którego organizatorem był Caritas Diecezji Toruńskiej. Nasza drużyna zajęcia I miejsce w zawodach sportowych, w których udział wzięli podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy. Dziękujemy za wspólna zabawę w miłym towarzystwie!