Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

2777 osób otrzymało pomoc żywnościową!


Z końcem czerwca zakończyliśmy realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2017).
W trakcie trwania programu, czyli od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r., żywność trafiła do 2777 najbardziej potrzebujących osób. W tym okresie wydano 13885 paczek żywnościowych – czyli 142210,17 kg żywności.
W ramach projektu przeprowadziliśmy 16 warsztatów (kulinarne i dietetyczne), w których uczestniczyło 320 osób wzięło udział w 16 warsztatach prowadzonych w ramach działań towarzyszących. Celem przeprowadzonych warsztatów było omówienie podstawowych pojęć z zakresu gospodarowania budżetem domowym, zasadami przeciwdziałania marnowania żywności oraz w jaki sposób wykorzystać produkty, które są dostępne we własnym gospodarstwie domowym.