Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Terapia Teatralna - nowe działania Środowiskowego Domu Samopomocy

Aktywne spędzanie czasu, zajęcia logopedyczne, wsparcie psychologiczne i przygotowania do przeprowadzenia przedstawienia teatralnego! Tak działają Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach projektu „Terapia Teatralna”.

Wiemy, że intensywne, nastawione na efekty i zindywidualizowane formy terapii, pomagają osobom zaburzonym psychicznie w sprawniejszym funkcjonowaniu i powrotu do normalnych relacji społecznych. „Terapia Teatralna” potrwa aż do końca grudnia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.