Aktualności

 • Uczestnicy - najważniejszy punkt każdego projektu


  Dzięki udziałowi w "Otwartej Furtce" na dzień 1 października 2014 r.:

   

  4 osoby biorące udział w projekcie znalazły zatrudnienie...

   

   

   

 • Czas na podsumowanie


  30 września to ostani dzień trwania projektu "Otwarta Furtka". Od listopada 2012 roku, wzięło w nim udział ponad 30 uczestników - w tym 16 osób, które kończyły lub w tym roku kończą szkołę ponadgimnazjalną.

  Przez dwa lata dla uczestników projektu przeprowadzono ponad 70 kursów, które mają im pomóc w przyszłej karierze. 24 uczestników zrealizowało płatne staże, który odbył się w wielu firmach i instytucjach z Brodnicy oraz jej okolic.

   

   

   

 • Wakacje – świetny czas na… pierwszą pracę


   

  Wakacje – dla większości uczniów i absolwentów czas odpoczynku, dla uczestników projektu czas pierwszej pracy. 9 młodych osób właśnie rozpoczęło swoje staże zawodowe finansowane ze środków europejskich.

  W proces zdobywania doświadczenia zawodowego przez młodzież włączyły się firmy i podmioty z Brodnicy, Brzozia i Chełmży. Staż zawodowy jest ostatnim etapem projektu dla tej grupy.

  W czerwcu zakończyły się szkolenia i kursy, które, podobnie jak staże, mają umożliwić uczniom i absolwentom lepszy start na rynku pracy. Kursy uczestnicy współdecydowali o wyborach kursów. Ich decyzje były podyktowane zainteresowaniami, kierunkami szkół, a także ich planami zawodowymi na przyszłość.

  Staże uczestników potrwają do końca września.

   

 • Samodzielność - trudne zadanie


   

  Kwiecień to ostatni miesiąc staży dla większości uczestników, którzy rozpoczęli swoją drogę w Ośrodku Wsparcia. Przez 6 miesięcy 13 osób, zdobywało nowe doświadczenie , umiejętności ale również wynagrodzenie, które ma im pomóc w usamodzielnieniu się. Koniec staży nie oznacza końca projektu. Uczestnicy cały czas korzystają ze wsparcia psychologa, biorą udział w zajęciach z pracownikiem socjalnym. Mogą także liczyć na wsparcie w poszukiwaniu pracy. Zdobycie zatrudnienia to teraz ich podstawowy cel. Niektórym uczestnikom już się udało!

   

 • Lepszy start


   

  Wejście na rynek pracy dla młodego człowieka, który właśnie kończy szkołę nie jest łatwe. To jak sobie poradzi zależy m.in. od tego czy ma dodatkowe umiejętności, które pozwolą mu znaleźć zatrudnienie.

  Projekt daje młodzieży w nim uczestniczącej niepowtarzalną okazję wyboru kursów, które pomogą im w przyszłości. Kursy i szkolenia są dobierane indywidualnie do potrzeb, możliwości ale także zainteresowań każdego z uczestników projektu – prawo jazdy, podstawy prowadzenia ksiąg rachunkowych, a nawet instruktor jazdy konnej. To wszystko jest możliwe dla uczestników. Do końca czerwca br. każdy z nich zwiększy swoje szanse!

   

 • Dobre praktyki


   

  Projekt "Otwarta Furtka" realizowany przez nas od listopada 2012 r. został przedstawiony jako przykład "dobrych praktyk" działań na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnoscią. Artykuł dotyczący aktywizacji zawodowej uczestnkików ukazał się w Biuletynie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (nr 9/listopad/2013).
      

 • Błoto, pot i łzy

   

  Nikt nie mówił, że bedzie łatwo!

  Nowa grupa uczestników właśnie rozpoczęła swój udział w projekcie. Zanim jednak pójdą na staż i zdobędą nowe kompetencje, chcieliśmy sprawdzić, czy naprawdę są w stanie trochę się poświęcić i spędzić dwa dni, ze swoimi wymagającymi mentorami.

   


   

 • Otwieramy furtkę dla młodzieży – ponownie

   

  We wrześniu odbyły się spotkania rekrutacyjne dla młodzieży, która weźmie udział w drugiej turze projektu dla podopiecznych Bursy szkolnej. Spośród kilkunastu osób wyłoniono grupę ośmiu nowych uczestników, którzy podczas 12 miesięcy projektu będą miały okazję do zdobycia nowych umiejętności i rozpoczęcia pierwszej pracy.  

   


   

 • Szukasz pracownika – a może bezdomny

   

   

  „To on jest bezdomny? Nie wygląda!” Tak jeden z brodnickich przedsiębiorców zareagował na wiadomość, że jego nowy pracownik jest osobą bezdomną. To stażysta, który otrzymują wsparcie w ramach „Otwartej Furtki”.

   


   

 • Staże – pierwsze doświadczenie zawodowe – młodych pracowników

   

  Dzięki współpracy z brodnickimi firmami i instytucjami od lipca 7 uczestników projektu realizuje płatne staże. To ich pierwsze oficjalne doświadczenie zawodowe, które umożliwi w praktyce wykorzystać nowe kompetencje i umiejętności zdobyte w trakcie trwania projektu. W pomoc w rozwijaniu kariery uczestników zaangażowały się m.in. Gotec Polska; IP-Seriws, Komputronik, WTZ Brodnica.

   


   

   

 • Pierwsza grupa uczestników na ostatniej prostej

   

  Grupa młodzieży, która rozpoczęła udział w projekcie w listopadzie jest w ostatniej jego fazie.

  Kursy i szkolenia zakończone, teraz 7 osób zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe podczas płatnych staży. Staże odbywają się w firmach i instytucjach w Brodnicy. Na początku października uczestnicy zakończą staż a tym samy swój udział w projekcie.

   

   


   

   

   

 • Wolontariat osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

   

  Ważnym elementem w procesie wychodzenia z bezdomności, poza objęciem pomocą, jest pokazanie, że osoba bezdomna jest potrzebna innym. Dzięki wolontariatowi realizowanemu w ramach projektu 14 osób, które są na etapie usamodzielniania zrealizowało łącznie ponad 1500 godzin bezpłatnej pracy na rzecz innych potrzebujących – osób niepełnosprawnych, osób ubogich, a także osób bezdomnych. Dzięki projektowi możliwa będzie kontynuacja akcji remontów mieszkań i domów dla osób potrzebujących z powiatu brodnickiego.

   

    

   


   

   

 • Na naukę nigdy nie jest za późno

   

  14 osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym jest w trakcie realizacji kursów i szkoleń zawodowych. Udział w projekcie daje im możliwość na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności a także na odświeżenie wiedzy w danym zawodzie.

  Kursy są istotne szczególnie dla osób, które chcą powrócić na rynek pracy. Kursy z branży kulinarnej, remontowo-budowlanej, obsługa wózków widłowych, a także opieka nad osobami niepełnosprawnymi i prawo jazdy – to najpopularniejsze kursy wśród uczestników.


 • W czym możemy pomóc?

   

  Warto pomagać innym - wolontariusze dobrze o tym wiedzą. Pomóc rozwiązać trudne zadanie z matematyki – to nic prostszego dla maturzysty i duża pomoc dla dzieci z podstawówki. Wypić herbatę i po prostu porozmawiać z osobą samotną – to też wolontariat. Od marca do czerwca podopieczni Bursy Szkolnej działali jako wolontariusze m.in. w Środowiskowym Domu Samopomocy i świetlicy środowiskowej, jest to jeden z elementów działań przewidzianych dla uczestników.


   

 • Nowe kompetencje dla młodzieży

   

  Programowanie, grafika komputerowa, prowadzenie ksiąg rachunkowych, zakładanie własnej działalności gospodarczej, prawo jazdy, a także magazynowanie i obsługa wózka widłowego. To tylko wybrana tematyka kursów, które realizuje młodzież w ramach projektu.

  Kursy zostały dobrane pod indywidualne zainteresowania i potrzeby uczestników. Młodzież będzie mogła wykorzystać swoją nową wiedzę i kompetencje już w lipcu, kiedy rozpoczną staże.


 • Wyjście z bezdomności?

   

  Pomoc osobie bezdomnej to nie tylko zapewnienie jej schronienia ale również aktywizacja zawodowa i objęcie wsparciem terapeutów. W pracę z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością zaangażowani są psycholog, pracownik socjalny a także asystenci osób bezdomnych i opiekunowie Ośrodka Wsparcia. 

  Program Wychodzenia z Bezdomności to opracowany indywidualnie we współpracy z uczestnikiem i terapeutami plan poszczególnych etapów usamodzielnienia. 


   

 • Osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością - rekrutacja

   

  Początek stycznia to czas rekrutacji kolejnej grupy uczestników. W projekcie mogą wziąć udział osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, które przebywają na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego, rypińskiego i wąbrzeskiego; osoby bezrobotne – zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Rekrutacja zaczyna się od spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, które mają na celu wybranie osób najbardziej zmotywowanych do aktywizacji zawodowej.

   


   

 • Żeby lepiej poznać siebie - wyjazd integracyjny

   

  Jak poznać swoje mocne i słabe strony? Jak nauczyć się pracować w zespole? Jak zaplanować swoją dalszą drogę? Czy warto iść na studia, a może od razu do pracy? 

  Na te pytania dyskutowali uczestnicy projektu oraz ich mentorzy podczas wyjazdu w pierwszy weekend grudnia. Wyjazd pozwolił nie tylko na integrację grupy ale przede wszystkim pomógł w opracowaniu oddzielny programów pracy dla każdego uczestnika.


   

   

 • Nowe możliwości aktywizacji - seminarium informacyjne

   

  „Nowe możliwości kompleksowej aktywizacji osób wykluczonych społecznie” pod takim hasłem odbyło się 27 listopada spotkanie przeznaczone dla przedstawicieli jednostek administracji samorządowej, przedsiębiorców i organizacji związanych z ekonomią społeczną.


   

   

 • Rekrutacja do projektu

   

  Spotkania rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego to pierwszy krok dla uczestników projektu.

  Indywidualne rozmowy z uczestnikami pozwoliły na pierwsze ustalenia dotyczące wsparcia, z którego skorzysta młodzież.