Nowe możliwości aktywizacji - seminarium informacyjne

„Nowe możliwości kompleksowej aktywizacji osób wykluczonych społecznie” pod takim hasłem odbyło się 27 listopada spotkanie przeznaczone dla przedstawicieli jednostek administracji samorządowej, przedsiębiorców i organizacji związanych z ekonomią społeczną. Uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z założeniami projektu i możliwościami jakie daje on zarówno uczestnikom, jak i podmiot, które zechcą się włączyć w jego realizację. Założeniem projektu jest międzysektorowa współpraca, która pozwoli na bardziej efektywne wsparcie uczestników.