O projekcie

 

Otwarta Furtka jest wynikiem doświadczeń wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, a także młodzieży z Bursy szkolnej.

 

Dzięki projektom realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Szansa na lepsze jutro” (grudzień 2012 – grudzień 2011 – wsparcie osób bezdomnych i usamodzielniającej się młodzieży) oraz „Pomysł na siebie, sposób na przyszłość”(marzec-czerwiec 2012 – wsparcie młodzieży z bursy) udało się wypracować model pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wsparcie uczestników ma prowadzić do ich usamodzielnienia poprzez wzrost kompetencji i umiejętności, intensywną aktywizację zawodową, wspartą terapią psychologiczna, pracą socjalną i mentoringiem. 

 

Projekt przeznaczony jest dla 16 podopiecznych Bursy Szkolnej i 14 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Jego realizacja jest przewidziana od listopada 2012 do wrzesnia 2014 roku. 

 

 d

 

d

d

Projekt jest połączeniem możliwości jakie daje baza lokalowa Brodnickiego Centrum Caritas z działaniami realizowanymi w ramach projektów finansowanych ze środków EFS. Projekt zakłada zaangażowanie instytucji i firm w proces aktywizacji XXzawodowej uczestników