Osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością - rekrutacja

 

Początek stycznia to czas rekrutacji kolejnej grupy uczestników. W projekcie mogą wziąć udział osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, które przebywają na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego, rypińskiego i wąbrzeskiego; osoby bezrobotne – zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Rekrutacja zaczyna się od spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, które mają na celu wybranie osób najbardziej zmotywowanych do aktywizacji zawodowej.