Pierwsza grupa uczestników na ostatniej prostej

 

Grupa młodzieży, która rozpoczęła udział w projekcie w listopadzie jest w ostatniej jego fazie.

Kursy i szkolenia zakończone, teraz 7 osób zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe podczas płatnych staży. Staże odbywają się w firmach i instytucjach w Brodnicy. Na początku października uczestnicy zakończą staż a tym samy swój udział w projekcie.