Rekrutacja do projektu

 

Spotkania rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego to pierwszy krok dla uczestników projektu.

Indywidualne rozmowy z uczestnikami pozwoliły na pierwsze ustalenia dotyczące wsparcia, z którego skorzysta młodzież.