Wolontariat osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

 

Ważnym elementem w procesie wychodzenia z bezdomności, poza objęciem pomocą, jest pokazanie, że osoba bezdomna jest potrzebna innym. Dzięki wolontariatowi realizowanemu w ramach projektu 14 osób, które są na etapie usamodzielniania zrealizowało łącznie ponad 1500 godzin bezpłatnej pracy na rzecz innych potrzebujących – osób niepełnosprawnych, osób ubogich, a także osób bezdomnych. Dzięki projektowi możliwa będzie kontynuacja akcji remontów mieszkań i domów dla osób potrzebujących z powiatu brodnickiego.