Wyjście z bezdomności?

Praca z osobą bezdomną i pomoc w jej usamodzielnieniu się jest zawsze złożonym procesem. Doświadczenia Brodnickiego Centrum Caritas pokazuje, że wychodzenie z bezdomności trwa latami, as przy tym angażuje wiele osób i środków. Pomoc osobie bezdomnej to nie tylko zapewnienie jej schronienia ale również aktywizacja zawodowa i objęcie wsparciem terapeutów. W pracę z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością zaangażowani są psycholog, pracownik socjalny a także asystenci osób bezdomnych i opiekunowie Ośrodka Wsparcia.

Program Wychodzenia z Bezdomności to opracowany indywidualnie we współpracy z uczestnikiem i terapeutami plan poszczególnych etapów usamodzielnienia. Pozwala on uczestnikowi zobaczyć jak będzie wyglądała jego droga w trakcie projektu i jak będą przebiegały poszczególne etapy pracy. Program daje poczucie pewności i stabilności dla uczestnika oraz konkretne wskazówki dla zespołu pracujących z nim osób.