Żeby lepiej poznać siebie - wyjazd integracyjny

 

Jak poznać swoje mocne i słabe strony? Jak nauczyć się pracować w zespole? Jak zaplanować swoją dalszą drogę? Czy warto iść na studia, a może od razu do pracy? 

Na te pytania dyskutowali uczestnicy projektu oraz ich mentorzy podczas wyjazdu w pierwszy weekend grudnia. Wyjazd pozwolił nie tylko na integrację grupy ale przede wszystkim pomógł w opracowaniu oddzielny programów pracy dla każdego uczestnika.