Aktualności


 

 • Warsztaty usamodzielniające z zaproszonymi gośćmi

   

   

  W ramach warsztatów „Na swoim” odbyły się spotkania z przedsiębiorcą i związkowcem. Uczestnicy mogli zasięgnąć informacji na temat plusów i minusów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dowiedzieć się jak wybiera się kandydatów na stanowisko pracy, jakich pracowników szukają pracodawcy, a także jak gospodarować swoimi funduszami. Spotkania ze związkowcem miały na celu przedstawienie praw pracowników, rolę związków zawodowych i ich działania.  

 • Zajęcia z wizażu i dbania o wygląd

   

   

  Prowadzone są w saloniku kosmetycznym utworzonym w ramach projektu, a biorą w nich udział podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy i usamodzielniająca się młodzież. Zajęcia mają szeroką tematykę: dbanie o siebie, zdrowie i higiena, jak dobrać ubiór, makijaż i fryzurę by pasowały do okoliczności, jak zwiększyć swoja pewność siebie.

   

 • Staże dla bezdomnych

   

   

  W czerwcu bezdomni przebywający w mieszkaniach chronionych i noclegowni rozpoczęli staże współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stażyści pracują jako magazynierzy i pracownicy gospodarczy.


   

 • Warsztaty gastronomiczne dla młodzieży

   

  Nauka gotowania, sposoby nakrywania do stołu ,dekoracja potraw  - ruszyły warsztaty gastronomiczne

   


   


   

 • Przygotowania do stażu – warsztaty dla osób niepełnosprawnych

   

  Warsztaty, które mają przygotować do odbycia stażu rozpoczęły kolejny etap projektu.

   


   

 • Wielkanoc w Betanii

   

  Mieszkańcy mieszkań chronionych i noclegowni razem przygotowali się do Świąt Wielkiej Nocy. Udekorowali swój dom, przygotowali świąteczne potrawy. W niedzielny poranek wspólnie ze swoimi opiekunami zjedli świąteczne śniadanie.  

   

   


   

 • Warsztaty aktywizacji zawodowej w Środowiskowym Domu Samopomocy

   

  Podopieczni ŚDS zakończyli zajęcia warsztatowe w 6 pracowniach i zajęcia z doradcą zawodowym.
   

   


   

 • Zajęcia poprawiające sprawność fizyczną.

   

   

  W siłowni odbywają się już zajęcia. Pod okiem instruktora ćwiczą mieszkańcy mieszkań chronionych oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy.

   


   
   


   

 • Siłownia

   

  Od kwietnia mieszkańcy mieszkań chronionych i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy mogą korzystać z mini siłowni.  


   

 • Wolontariuszem może być każdy


  Uczestnicy projektu - korzystający z mieszkań chronionych i noclegowni prowadzonych w ramach projektu - angażują się jako wolontariusze. 


   

 • Marzec – zajęcia z pielęgnacji zieleni dla osób niepełnosprawnych

   

  Od 21-ego marca, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy biorą udział w praktycznych zajęciach warsztatowych, w zawodzie – specjalista pielęgnacji zieleni. W pracach na świeżym powietrzu pomagają im wolontariusze - podopieczni noclegowni.

   

   


   

 • Warsztaty aktywizacji zawodowej – pomoc dla bezdomnych

   

  Rozpoczęły się warsztaty aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu. Zajęcia prowadzone są przez doradcę zawodowego i obejmują szeroki zakres zagadnień. Dla każdego z uczestników przewidziane są indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.


   

 • Luty i marzec – aktywizacja osób niepełnosprawnych

   

  W lutym rozpoczęły się zajęcia dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy biorą udział w praktycznych zajęciach warsztatowych. W lutym i w marcu będzie działać 6 pracowni.

      

 • Ruszyły zajęcia

   

  Uczestnicy projektu biorą już udział w przewidzianych dla poszczególnych grup ścieżkach wsparcia. Osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością są objęte indywidualnym poradnictwem pracownika socjalnego i psychologa. Młodzież rozpoczęła udział w warsztatach usamodzielniających „Na swoim” i zajęcia z mentorem. 


   

 • Uczestnicy wprowadzili się do mieszkań chronionych

   

  Od 17-ego stycznia br. do mieszkań chronionych zaczęli się wprowadzać pierwsi mieszkańcy – osoby bezdomne realizujące Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, oraz młodzież, która opuściła domy dziecka i rodziny zastępcze.


   

   

 • Rekrutacja do projektu zakończona

   

  W piątek, 07 stycznia b.r. zakończył się pierwszy etap rekrutacji. Do projektu zakwalifikowano 15 osób bezdomnych, 6 osób, które będą realizować Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, 6 młodych osób usamodzielniających się i 20 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.


   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.