Dla młodzieży

 

 

Dla każdego młodego człowieka „wejście w dorosłość” jest wyzwaniem, które wymaga nie tylko odwagi, ale też odpowiedzialności i licznych umiejętności. Nic więc dziwnego, że wielu młodych ludzi odczuwa lęk przed samodzielnym funkcjonowaniem.

 

W projekcie „Szansa na lepsze jutro” koncentrujemy się właśnie na pomaganiu młodym ludziom w przełamywaniu lęku przed samodzielnością oraz uczymy odpowiedzialnego kształtowania drogi życiowej poprzez rozważne decyzje i świadome wybory. Ponieważ uczestnikami projektu są osoby, które wcześniej korzystały z miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych albo pochodzą z rodzin zastępczych, zapewniliśmy dla nich miejsce zamieszkania i oferujemy im codzienne wsparcie we wchodzeniu w dorosłość.

 

Zadaniem dla uczestników projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych, poszukiwanie i zdobycie zatrudnienia oraz konsekwentne osiąganie samodzielności. Każdy uczestnik otrzymuje wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań – może to być pomoc w zdobyciu zatrudnienia, ale też rozmowa i konsultacja z opiekunem (tzw. mentorem) przy podejmowaniu decyzji w konkretnej sprawie. Zaplanowaliśmy również cykl warsztatów usamodzielniających pod nazwą "Na swoim", których tematyka obejmuje naukę odpowiedzialności w życiu codziennym, budowanie relacji międzyludzkich, zakładanie rodziny, załatwianie spraw w urzędach oraz możliwości angażowania się w pracę dla społeczeństwa. Na zajęcia zapraszamy gości – osoby doświadczone w różnych dziedzinach, m.in. przedsiębiorcę, przedstawiciela związków zawodowych, osobę duchowną, działacza społecznego oraz specjalistę w zakresie przygotowania do życia w rodzinie.

 

Oprócz umiejętności interpersonalnych i samopomocowych, uczestnicy mają również szansę zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe podczas stażu, warsztatów gastronomicznych czy warsztatów dbania o wygląd. Jednocześnie angażują się w wolontariat, który nie tylko daje możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń, ale także zachęca do poświęcania się pracy na rzecz innych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.