Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy

 

 

 

Projekt „Szansa na lepsze jutro” zaadresowaliśmy również do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) przy Brodnickim Centrum Caritas. Dla tej grupy uczestników zaplanowaliśmy przygotowania do podejmowania i wykonywania pracy, odpowiadającej możliwościom tej grupy oraz umiejętnościom poszczególnych osób.

 

 

Uczestniczący w projekcie mają np. możliwość sprawdzenia swoich preferencji zawodowych podczas wykonywania zadań w konkretnych specjalnościach – dzieje się to w trakcie warsztatów zawodowych. Dla części z nich uczestnictwo w ww. warsztatach jest wstępem do odbywania stażu.

 

Grupa podopiecznych ŚDS (20 osób) bierze udział bierze udział w zajęciach grupowych, podczas których próbują swoich sił w zawodach: stylista-wizażysta, kucharz, stolarz, specjalista pielęgnacji zieleni, krawiec, specjalista – profesjonalne sprzątanie. Część z tych osób bierze udział w warsztatach zawodowych, oraz zajęciach grupowych, podczas których zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami kodeksu pracy. Uzyskują oni również indywidualną pomoc w wypełnianiu formalności związanych z zatrudnieniem. W celu poprawy sprawności fizycznej korzystają z zajęć na siłowni.

 

Ostatnim „projektowym” elementem działań na rzecz podopiecznych ŚDS jest staż zawodowy, podczas którego każdy stażysta ma swojego opiekuna (tzw. trenera pracy), który pomaga mu w odbywaniu stażu i zaklimatyzowaniu się w miejscu pracy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.