Warsztaty usamodzielniające z zaproszonymi gośćmi

 

 

W ramach warsztatów „Na swoim” odbyły się spotkania z przedsiębiorcą i związkowcem. Uczestnicy mogli zasięgnąć informacji na temat plusów i minusów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dowiedzieć się jak wybiera się kandydatów na stanowisko pracy, jakich pracowników szukają pracodawcy, a także jak gospodarować swoimi funduszami. Spotkania ze związkowcem miały na celu przedstawienie praw pracowników, rolę związków zawodowych i ich działania.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.