Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

"Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy" RPKP.06.01.02-04-0024/17

 • Październik 2018

 • Koniec czerwca - początek ścian

  Na placu budowy zakończono pierwszy etap fundamentów. Powstają już pierwsze ściany pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy. W trzecim tygodniu czerwca wyprowadzono z głównego budynku pomieszczenia Bursy Szkolnej oraz administrację Brodnickiego Centrum. Na przełomie czerwca i lipca, rozpoczną się prace zwiazane z remontem i przebudową poszycia dachowego.

  Wizualizacja przedstawia przybliżony zarys rozbudowywanego budynku.

 • Rozpoczynamy 4 tydzień prac ziemnych

  Rozpoczynamy 4 tydzień prac w ziemnych. Ze względu na wysoki stan wód gruntowych, jest trudno, ale wykonawcy radzą sobie i z tymi problemami. Widać już pierwsze ławy fundamentowe, dzięki czemu widać już jak długa będzie nowa częśc budynku.

   

 • Uroczyste rozpoczęcie budowy

  Ponad 2000 m2 powierzchni użytkowej, nowe sale terapeutyczne, pokoje pracy indywidualnej, pokoje mieszkalne, pomieszczenia wspólne, pokoje nauki indywidualnej, powstaną w zmodernizowanym i rozbudowanym budynku Brodnickiego Centrum Caritas.

  15 maja odbyło się oficjalne rozpoczęcie budowy. Symbolicznego wbicia łopaty dokonali:

  Biskup Toruński ks. Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, Starosta Brodnicki Piotr Boiński, Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Hass, Prezes firmy Westerbud Jan Weydmann, Dyrektor Brodnickiego Centrum Caritas ks. Grzegorz Bohdan oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy i Bursy Szkolnej.

  Podczas spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia Caritas Diecezji Toruńskiej, w tym Brodnickiego Centrum Caritas, w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz realizowanych projektów partnerskich.

   

   

 • Informacje na temat projektu

  Projekt pt. „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy” (RPKP.06.01.02-04-0024/17), który otrzymał dofinansowanie, zakłada modernizację i rozbudowę głównego budynku Brodnickiego Centrum tak, by znalazły się w nim wszystkie pomieszczenia Bursy Szkolnej (do tej pory znajdujące się w większości w budynku parterowym oraz w ramach budynku głównego) oraz wszystkie pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Rozbudowany i zmodernizowany budynek, będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, oraz będzie spełniał wszystkie standardy związane z prowadzonymi w nim działaniami. W sumie powstanie ponad 2000 m2 nowo wybudowanej powierzchni użytkowej budynku.